Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 12/04/2023

12/04/2023

Bộ Tài chính đã có chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng và đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào hoạt động từ ngày 16/06/2023 để phát triển thị trường thứ cấp minh bạch, tăng tính thanh khoản cho trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Phương thức giao dịch là giao dịch thỏa thuận thông qua các thành viên giao dịch. Thông tin về giao dịch được công bố công khai tại chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Vui lòng xem Bản tin tại tại đây.

Có thể bạn quan tâm