Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 18/04/2023

18/04/2023

Thủ tướng vừa giao Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao sớm đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ vướng mắc hiện tại về pháp lý cho dự án bất động sản (BĐS); xem xét giải quyết theo thẩm quyền về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho dự án BĐS.

Đây là tin tích cực cho cả nền kinh tế chứ không chỉ riêng doanh nghiệp xây dựng và BĐS, vì doanh nghiệp tiếp tục được tạo điều kiện tiếp cận tín dụng, hệ thống ngân hàng tiết kiệm nguồn lực trích dự phòng rủi ro. Theo đó, cả nền kinh tế sẽ hưởng lợi từ các chính sách vĩ mô này.

Vui lòng xem Bản tin tại đây. 

Có thể bạn quan tâm