Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 24/05/2023

24/05/2023

Theo FiinGroup, hệ thống ngân hàng đang đối mặt với rủi ro nợ xấu tiềm ẩn từ danh mục tín dụng bất động sản (BĐS), bao gồm cho vay chủ đầu tư BĐS, cho vay người mua nhà và nợ xấu chéo từ trái phiếu BĐS.

Trong đó, việc phát mại tài sản đảm bảo, bán nợ theo cơ chế thị trường để xử lý nợ xấu gặp trở ngại đáng kể khi thị trường BĐS gặp khó khăn. Vì vậy, các ngân hàng có dư nợ tín dụng BĐS cao từ cho vay và trái phiếu sẽ đối mặt áp lực trích lập dự phòng cao hơn những ngân hàng thuần bán lẻ. Điều này khiến lợi nhuận ngân hàng bị ăn mòn.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.