Sacombank khởi động dự án triển khai Basel III và nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro

07/06/2023

Ngày 07/6/2023, Sacombank chính thức khởi động dự án “Triển khai Basel III và nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro” với sự tư vấn của Công ty Cổ phần tư vấn EY Việt Nam nhằm tiếp tục hướng hoạt động quản trị rủi ro đến những chuẩn mực cao hơn. Với dự án này, Sacombank sẽ xây dựng được cơ cấu tổ chức bộ máy về quản trị rủi ro phù hợp với thông lệ và chiến lược; nâng cao chất lượng tài sản, nguồn vốn để từ đó đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, bền vững, và đáp ứng yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt của ngành ngân hàng; phát huy quy trình nhận diện, đo lường, theo dõi, kiểm soát, khắc phục rủi ro; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cùng với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại.

Sacombank khởi động dự án triển khai Basel III và nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro

Ông Phạm Văn Phong – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank cho biết: “Sacombank nhận thức rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng Basel III và nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro. Đây là một trong những yếu tố then chốt giúp Sacombank hoàn thành Đề án tái cơ cấu, từ đó tối ưu hóa mọi hoạt động kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo được tính an toàn, hiệu quả trong hoạt động. Với sự hợp tác đồng hành của đối tác uy tín Công ty Cổ phần tư vấn EY Việt Nam, chúng tôi tin rằng Sacombank sẽ có những bước tiến vững chắc, tạo được sự tín nhiệm, niềm tin từ thị trường, từ đó tạo tiền đề quan trọng để đưa Sacombank tiến đến những mục tiêu cao hơn, vươn tầm khu vực và quốc tế”.

Bà Nguyễn Thùy Dương – Chủ tịch Công ty Cổ phần tư vấn EY Việt Nam chia sẻ: “Trong bối cảnh các ngân hàng đang ngày càng phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức trong hoạt động. Việc triển khai Basel III nói riêng và yêu cầu nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro nói chung thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn của Sacombank không chỉ cho các mục tiêu về tuân thủ đảm bảo an toàn tài chính đơn thuần mà hướng tới cả hiệu quả ứng dụng quản trị rủi ro trong các quyết định chiến lược, kinh doanh để thúc đẩy sự phát triển bền vững và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong dài hạn. Chúng tôi rất vinh dự khi nhận được sự tín nhiệm để đồng hành cùng Sacombank trong lộ trình chuyển đổi vô cùng quan trọng này”.

Với tầm nhìn trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam và khu vực, trong những năm qua, Sacombank không ngừng cải tiến mọi mặt hoạt động, trong đó cải tiến hệ thống quản trị rủi ro cho phù hợp với thông lệ quốc tế, môi trường kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp của Sacombank là ưu tiên hàng đầu. Những thành quả đạt được của Sacombank đã minh chứng cho sự đúng đắn của chiến lược dài hạn này: hệ số an toàn vốn CAR luôn duy trì ở mức cân bằng giữa kiểm soát rủi ro và tăng trưởng kinh doanh, thanh khoản luôn đảm bảo, chất lượng tín dụng ngày một nâng cao, mọi chỉ số rủi ro đều trong ngưỡng an toàn.