Mở thẻ qua Sacombank Pay

Mở thẻ qua Sacombank Pay
Mở thẻ qua Sacombank Pay
Mở thẻ qua Sacombank Pay
Đăng ký mở thẻ qua app Sacombank Pay nhanh chóng và đơn giản.

Đặc tính nổi bật

Mở thẻ tích tắc

Đơn giản qua app

Đa dạng

Các dòng thẻ

Nhận thẻ siêu tốc

Có ngay thông tin thẻ

Hướng dẫn mở thẻ

Thẻ tín dụng Sacombank (*): Hướng dẫn mở thẻ tín dụng

(*) Miễn phí thường niên 5 năm đối với điều kiện mở thẻ theo Số dư tiền gửi có kỳ hạn

Thẻ thanh toán Sacombank: Hướng dẫn mở thẻ thanh toán

Đăng ký mở thẻ tín dụng và thẻ thanh toán Sacombank qua Saccombank Pay nhanh chóng – đơn giản.

Đăng ký mở thẻ tín dụng và thẻ thanh toán Sacombank qua Saccombank Pay nhanh chóng – đơn giản.

Hỏi đáp

Chưa tìm được thẻ phù hợp?

Liên hệ ngay

Thông tin của bạn