Xác thực giao dịch eBanking

Chuyển tiền quốc tế trực tuyến Sacombank
Chuyển tiền quốc tế trực tuyến Sacombank
Xác thực giao dịch eBanking
Nhiều lựa chọn xác thực nâng cao để tối ưu bảo mật và giao dịch an toàn trên kênh trực tuyến.

Đặc tính nổi bật

Đảm bảo

Pháp lý

Giao dịch

Không giới hạn

Một phương thức

Đa kênh xác thực

Điều kiện

Chữ ký số

Chữ ký điện tử dựa trên công nghệ mã hóa công khai, bao gồm khóa bí mật dùng để tạo chữ ký số và khóa công khai để xác thực người tạo ra chữ ký số khi giao dịch trên ngân hàng trực tuyến.

  • Nhắn tin theo cú pháp bên dưới gửi đến 8149 để đăng ký.
  • CKS ⎵DANGKY ⎵ <USER ID>.
  • Hướng dẫn sử dụng: xem tại đây.

mSign

Ứng dụng xác thực cài đặt trên điện thoại thông minh, cho phép linh hoạt xác thực qua 3 chế độ: mQR, mConnected, mCode.

  • Nhắn tin theo cú pháp bên dưới gửi đến 8149 để đăng ký.
  • MSIGN ⎵DANGKY ⎵ <USER ID>.
  • Hướng dẫn sử dụng: xem tại đây.

Token nâng cao (Advance Token)

Dạng chữ ký điện tử được mã hóa thành những con số (tương ứng từng giao dịch) trên thiết bị chuyên biệt (token). Thiết bị được bảo mật bằng cách nhập mã PIN để đăng nhập. Xác thực bằng 2 chế độ OTP và S-OTP.

  • Đăng ký và nhận thiết bị token tại điểm giao dịch bất kỳ của Sacombank.
  • Hướng dẫn sử dụng: xem tại đây.

Trong đó: USERID là Tên đăng nhập của Khách hàng với Sacombank [cụ thể: mã Khách hàng.tên user].

Biểu phí

Bạn chưa tìm được sản phẩm phù hợp?

Liên hệ ngay
Gợi ý thẻ

Thông tin của bạn