Header

Trang thông tin hỗ trợ

Tìm kiếm những thắc mắc thường gặp. 

Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp
CÁ NHÂN
DOANH NGHIỆP

1
Thời gian thẩm định và thông báo kết quả cho yêu cầu bảo hiểm đối với yêu cầu giải quyết quyền lợi chăm sóc sức khỏe/ hỗ trợ viện phí?
 • Dai-ichi Life Việt Nam nhận hồ sơ và thẩm định yêu cầu. Tùy trường hợp, Quý khách được yêu cầu cung cấp thêm thông tin/giấy tờ chứng minh.
 • Thời gian thẩm định và thông báo kết quả tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu (đối với yêu cầu giải quyết quyền lợi chăm sóc sức khỏe/ hỗ trợ viện phí thời gian là 15 ngày, tối đa 45 ngày tùy trường hợp).
2
Phương thức thanh toán khi nhận quyền lợi bảo hiểm?
 • Thông tin thanh toán (nhận tiền mặt, chuyển khoản,...) cần được ghi rõ trong Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu).
 • Thông tin, chứng từ yêu cầu cụ thể sẽ tùy thuộc vào từng loại quyền lợi bảo hiểm được yêu cầu giải quyết như liệt kê dưới đây.Đối với các giấy tờ/chứng từ bản sao/bản chụp, trong một số trường hợp, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ yêu cầu Quý khách cung cấp bản chính để đối chiếu.
 • Bên cạnh đó, tùy trường hợp cụ thể, Quý khách có thể được yêu cầu bổ sung thêm thông tin/chứng từ để đảm bảo yêu cầu của Quý khách được xem xét và thẩm định một cách đầy đủ và chính xác, phù hợp với các quy định của Hợp đồng bảo hiểm.
3
Chứng từ/bằng chứng cần thiết để nhận tiền cho quyền lợi bảo hiểm?
 • Nếu người nhận tiền không phải là người có quyền thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm: CMND/CCCD (bản sao) của người nhận tiền và Giấy ủy quyền.
 • Nếu người nhận tiền là Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng: Cần cung cấp CMND/CCCD (bản sao) nếu đã được cấp đổi với thông tin khác với thông tin trên CMND/CCCD đã cung cấp cho Dai-ichi Life Việt Nam trước đó.
4
Yêu cầu chung khi giải quyết quyền lợi bảo hiểm?
 • Giấy đồng ý thu thập thông tin (tuỳ trường hợp)
 • Các chứng từ/bằng chứng về sự kiện bảo hiểm (nằm viện, tai nạn, tử vong,…) nguyên nhân dẫn đến sự kiện (Biên bản tai nạn, kết luận điều tra,...)
 • Chứng từ/bằng chứng về quyền thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm: Giấy tờ về thừa kế (phân chia di sản, di chúc,…) đối với sự kiện bảo hiểm tử vong của Người được bảo hiểm, nếu Hợp đồng bảo hiểm không có chỉ định Người thụ hưởng và Bên mua bảo hiểm đã tử vong.
 • Các quyền lợi bảo hiểm còn lại không cần chứng minh quyền thụ hưởng vì các quyền lợi này sẽ được thanh toán cho Người được bảo hiểm (chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm hỗ trợ viện phí) hoặc Bên mua bảo hiểm.
Không tìm thấy kết quả nào

Chúng tôi không tìm thấy kết quả nào phù hợp với tìm kiếm của Bạn

  Xem thêm

  Không tìm thấy kết quả nào

  Chúng tôi không tìm thấy kết quả nào phù hợp với tìm kiếm của Bạn

   Xem thêm

   Bạn chưa tìm được thông tin?

   Hãy để lại thông tin hoặc liên hệ ngay với Chúng tôi

   Liên hệ tư vấn